Dragana Vidović

Medicinska sestra

Personal Information

Skill

O Dragani

Dragana Vidović, medicinska sestra

Asistira u svim oblastima stomatoloških intervencija. Ima tri godine radnog iskustva.