dr Maja Knežić

Doktor stomatologije

Personal Information

Skill

O dr Maji

dr Maja Knežić, specijalista ortopedije vilica
Osnovne studije zavrsila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2011. godine. Specijalisticke studije iz ortopedije vilica zavrsila 2021. godine na Banjaluckom univerzitetu, sa studijskim boravkom na Klinici za ortopediju vilica Stomatoloskog fakulteta u Beogradu